Hulp en ondersteuning

Veelal zult u merken dat door de hulp en ondersteuning toe te passen uw gebruik van het Microsoft product vele malen sneller en handiger wordt.

Handelingen die u altijd op een bepaalde manier hebt uitgevoerd blijken veel sneller gedaan te kunnen worden.

Er worden geen Fix it-oplossingen gebruikt in Windows 10. Wel is er een probleemoplosser waarmee u problemen met uw pc kunt oplossen.

Als u alle probleemoplossers wilt weergeven, selecteert u de Startknop > Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Problemen oplossen.

Anker

[]

Probleem oplossen
Anker

[]